DREAMLAB Facebook
 

Oferta i rodzaje zajęć terapeutycznych proponowanych przez Poradnię Dreamlab

 

Poradnia proponuje nieodpłatnie zajęcia terapeutyczne prowadzone indywidualnie oraz zajęcia grupowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz odpłatne zajęcia terapeutyczne z wymienionych poniżej według indywidualnego zapotrzebowania. Wśród proponowanych metod i rodzajów zajęć terapeutycznych w Poradni jest między innymi:
 

 • Metoda prof. Alfreda Tomatisa
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • Sesje w sali doświadczania świata
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia rehabilitacyjna  
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)
 • Terapia ręki
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Terapia z wykorzystaniem metody Swietłany Masgutowej

Zapewniamy

 • Prowadzenie wielospecjalistycznych zajęć terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.
 • Prowadzenie kompleksowych zajęć korygujących, stymulujących i wspierających dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, afazją, itp. różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.
 • Prowadzenie konsultacji i badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i innych specjalistycznych) w zakresie rozwoju małego dziecka, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy deficytami rozwojowymi.
 • Stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.
 • Stymulowanie psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym głównie z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (CZR), a zwłaszcza z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Opracowanie dla każdego klienta Poradni wielospecjalistycznej, indywidualnej ścieżki terapii z uwzględnieniem jego słabych i mocnych stron funkcjonowania, prowadzonej w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem oraz jego rodziną, w formie różnorodnych zajęć, indywidualnych i grupowych.
 • Wspieranie rozwoju kompetencji szkolnych, miedzy innymi przydatnych w nauce języków obcych, podczas przygotowywania się do matury czy egzaminów poprzez stymulowanie aparatu słuchowego z wykorzystaniem metody prof. Alfreda Tomatisa.
 • Udzielanie pomocy skierowanej do rodziców podopiecznych Poradni, obejmującej rozwiązywanie problemów natury psychologicznej i pedagogicznej;
 • Prowadzenie szkoleń, konferencji, treningów, konsultacji i grup wsparcia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci i młodzieży.
   

Zapoznaj się z cennikiem naszych usług

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 2 września 2019r. zmianie uległ cennik usług świadczonych przez Niepubliczną Poradnię Wspomagania Rozwoju Dreamlab.

 

 

DL cennik wwr

 

DL cennik konsultacje

 

DL cennik diagnoza

 

DL cennik terapia

 

 

 

 

 

Pobierz cennik

 

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju Dreamlab
czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-18:00
oraz w piątek w godz. 8.00-16.00

 

Zapraszamy również do:
przedszkole.dreamlab.edu.pl

  

envelope ico Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.